HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

Ngày đăng: 2020-11-10 16:33:52

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính khi nằm viện và điều trị ung thư hoặc lọc thận

 

Có đủ nguồn tài chính để yên tâm chữa bệnh và mau chóng quay lại cuộc sống an vui là điều ai cũng mong muốn khi điều trị bệnh. Bảo hiểm hỗ trợ viện phí được thiết kế nhằm hỗ trợ chi phí khi nằm viện và các lần đều trị ung thư, lọc thận trong ngày. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Quy tắc điều khoản:
    + Dành cho dòng sản phẩm Liên Kết Chung
    + Dành cho dòng sản phẩm Truyền Thống

 

Bài viết liên quan